Cart (0)

Funded projects

A list of projects co-financed with public funds.
Every grant helps us grow, improve processes and technology, to provide better products and experience.

Celem projektu jest kształtowanie praktycznych umiejętności przedsiębiorców w zakresie wykorzystania ochrony własności intelektualnej, w tym przemysłowej oraz możliwości czerpania korzyści z tej ochrony.

Efektem projektu jest uzyskanie praktycznej wiedzy, jak chronić własność intelektualną firmy oraz jak czerpać korzyści z ochrony własności intelektualnej w celu zwiększenia konkurencyjności swojej firmy.

Koszt usługi objętej grantem brutto: 3 552,24 PLN
Całkowita kwota grantu otrzymanego z UE: 2 599,20 PLN

Celem projektu jest internacjonalizacja oferty marki Zieta.

Wartość projektu: 338 200,00
Dofinansowanie: 253 650,00

Celem projektu jest opracowanie ekologicznych opraw oświetleniowych, dzięki znaczącemu rozwinięciu technologii FiDU.
Wartość projektu: 2,891,997.49 PLN
Dofinansowanie: 1,896,201.33 PLN

Please select preferred language and currency to make ordering process easier for you.
It can be changed later in menu above
Confirm